Kontrole na przejściach granicznych i punktach odpraw zwierząt

.


GRANICA 

Przejście graniczne odwiedzamy średnio raz w miesiącu, to co tam widzimy przedstawiamy na zdjęciach…. Nie są to odosobnione przypadki, takie transporty są tu normą w ciągu dnia. Takie organizacje jak my nie mają tu wiele do powiedzenia, często możemy tylko głośno krzyczeć ;” Odkręć wodę! Daj im pić!” Na wiele naprawdę nie mamy wpływu i choć to bardzo ciężkie przeżycie czasem udaje się coś zmienić, osiągnąć....

 

Kontrole transportów.

W maju wraz z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadziliśmy kontrole 4 transportów z końmi i 1 z bydłem jadących poza granice naszego kraju. Niestety musimy przyznać, że niewiele się zmieniło w podejściu osób odpowiedzialnych za transport zwierząt. Mimo przepisów, ustaw i rozporządzeń, mimo szkoleń którym poddani są przewoźnicy nikt nie dba o pojenie zwierząt podczas transportu, samochody nie są wyposażone w poidła oraz brak w nich ściółki. Ciekawe w jaki sposób przeprowadzane były szkolenia, jeśli przewożący zwierzęta kierowcy nic nie wiedzą o konieczności pojenia i o ściółce. W związku z nadchodzącym latem i upałami można sobie tylko wyobrazić mękę zwierząt podczas transporcie bez picia i na mokrym nie
ścielonym podłożu. Może ustawy są dobre-ale transport zwierząt  wygląda inaczej.