WĘGIELEK

.

Węgielek  został ocalony 28.03.2003r. Jego historia może służyć za szczególny przykład okrucieństwa człowieka wobec zwierzęcia. Zabraliśmy go skrajnie wycieńczonego, leżącego na ulicy w Zabrzu- ponieważ nie umiał już ciągnąć przeładowanego wozu z węglem. Dużo osób zaangażowało się na miejscu zdarzenia w akcję ratowania tego konia, w tym również Policja oraz Straż Miejska, którym serdecznie dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. Węgielek jest siwy, ma około 20 lat. Na jego poranionym, wychudzonym i wręcz zdeformowanym ciele widać okrucieństwo  pracy ponad siły, złego traktowania i głodzenia. Jak powiedział nam jego okrutny właściciel wcześniej pracował jako siła pociągowa w kopalni. Teraz pożyje u nas na zasłużonej emeryturze.