ZORZA

.

Ta, która niesie światło... odeszło nasze słoneczko- Zorza