Komitet Pomocy dla Zwierząt

Bank Śląski S.A. O/Tychy
Konto główne 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426
Bank PKO S.A. I O/Katowice
Konto dla wpłat 1% dla OPP 64 1240 1330 1111 0010 4259 9930
Dla wpłat z zagranicy:
Nr IBAN: PL 91 10501399 1000002209982426
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
nr KRS 0000015352
skrytka pocztowa 79
43-100 Tychy

 Otrzymaliśmy nagrodę:
Serce dla Zwierząt


Zobacz materiał w UWAGA! TVN: klik


 Gabinet Bioenergoterapii Szansa

 

Komitet Pomocy dla Zwierząt posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Jeśli chcesz pomóc nam ratować konie, możesz przekazać 1% swojego podatku.

(ŚCIĄGNIJ NASZ STATUT)SZCZEGÓŁY


POBIERZ ULOTKĘKAMPANIE

200620072008Twoje IP:


 

Jak możesz nam pomóc!!!

 •                POSZUKUJEMY OSOBY LUB FIRMY, KTÓRA MOGŁABY NAM PODAROWAĆ KAWAŁEK ZIEMI, KTÓRY STAŁBY SIĘ DOMEM DLA OCALONYCH  ZWIERZĄT.

 

 •                MOŻESZ WESPRZEĆ NAS FINANSOWO W  UTRZYMANIU KONI PRZEBYWAJĄCYCH W „PRZYSTANI OCALENIE” ORAZ W WYKUPIENIU KOLEJNYCH KONI, WPŁACAJĄC DOWOLNĄ KWOTĘ NA NASZE KONTO.
  (POBIERZ ULOTKĘ)
           
  (POBIERZ DRUKI PRZELEWU)

 

 •                MOŻESZ ZOSTAĆ SPONSOREM JEDNEGO Z WYKUPIONYCH KONI, NADAJĄC MU WYBRANE PRZEZ SIEBIE IMIĘ, WPŁACAJĄC MIESIĘCZNIE USTALONĄ KWOTĘ.

 

 •                MOŻESZ ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ NA RZECZ ZWIERZĄT W SWOJEJ SZKOLE, ZAKŁADZIE PRACY-  MOŻESZ KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NASZEJ STRONIE LUB PO UZYSKANIU ZGODY DYREKCJI SZKOŁY PRZEŚLEMY NIEZBĘDNE MATERIAŁY NA  ADRES WSKAZANEJ PRZEZ CIEBIE SZKOŁY.
  (POBIERZ ULOTKĘ)

  (Pomoc świąteczna - KLIKNIJ)

   

 •                MOŻESZ ZEBRAĆ WŚRÓD ZNAJOMYCH ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI CZYSTOŚCI, KOCE, MISKI DLA ZWIERZĄT KTÓRYMI SIĘ OPIEKUJEMY, ORAZ DLA SCHRONISK KTÓRYM POMAGAMY.

 

 •                POSZUKUJEMY FIRMY LUB OSOBY PRYWATNEJ, KTÓRA MOGŁABY NAM NIEODPŁATNIE PRZEKAZAĆ WYSŁUŻONY SAMOCHÓD NADAJĄCY SIĘ DO TRANSPORTU PRZYCZEPY Z KOŃMI.

 

 •                MOŻESZ ZAMÓWIĆ NASZ KALENDARZ Z KTÓREGO DOCHÓD W CAŁOŚCI JEST PRZEZNACZONY NA UTRZYMANIE PRZYTULISKA "PRZYSTAŃ OCALENIE".

 

 •                MOŻESZ ZEBRAĆ MASKOTKI, KSIĄŻKI, OBRAZKI ITP. DO WYSTAWIENIA NA AUKCJACH CHARYTATYWNYCH PROWADZONYCH NA RZECZ NASZEGO PRZYTULISKA. MOŻESZ JE PRZESŁAĆ NA NASZ ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMIESZCZONY NA STRONIE GŁÓWNEJ W PRAWYM GÓRNYM ROGU.

 

 •                MOŻESZ ZBIERAĆ PODPISY POD PETYCJAMI, KTÓRE MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ Z DZIAŁU "INTERWENCJE", A NASTĘPNIE PRZEŚLIJ NAM NA ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMIESZCZONY NA STRONIE GŁÓWNEJ W PRAWYM GÓRNYM ROGU.

 

 •                MOŻESZ SAM PISEMNIE (LISTEM POLECONYM) POWIADAMIAĆ O KAŻDYM PRZYPADKU ZNĘCANIA SIE NAD ZWIERZĘTAMI PROKURATURĘ, POLICJĘ, LOKALNĄ JEDNOSTKĘ STRAŻY MIEJSKIEJ LUB INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ LUB W PRZYPADKU GDY OBECNA SYTUACJA ZAGRAŻA ŻYCIU ZWIERZĘCIA NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ LOKALNĄ ORGANIZACJĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ OBRONĄ I OCHRONĄ PRAW ZWIERZĄT.

 


 
 
Księga Gości
   

 

 

 
  

 

 

©Copyright 05.2004. Site by sssmok®. Wszelkie prawa zastrzeżone.