1% podatku1% podatku:

nr KRS 0000015352

http://www.opp.aid.pl/pobierz.php?v=kpdz
pobierz program do wypełnienia PIT


https://www.mojpit.pl/_kpdz
wypełnij deklarację online
.

Komitet Pomocy dla Zwierząt posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jeśli chcesz pomóc nam ratować konie,
możesz przekazać 1% swojego podatku.

Przekazując nam 1%, pomagasz już ocalonym.

Przekazując nam 1 %, pomagasz tym, które na tę pomoc czekają...

Pomóż ratować skazane na rzeź zwierzęta nie bądź obojętny.

ONE CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC.....

Jak przekazać 1%?

Bieżące informacje i materiały można znaleźć na podstawie portalu: www.pozytek.ngo.pl

Wszystkie nasze bieżące sprawozdania finansowe dostępne są na stronach:

http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html