Komitet Pomocy dla Zwierząt

Bank Śląski S.A. O/Tychy
Konto główne 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426
Bank PKO S.A. I O/Katowice
Konto dla wpłat 1% dla OPP 64 1240 1330 1111 0010 4259 9930
Dla wpłat z zagranicy:
Nr IBAN: PL 91 10501399 1000002209982426
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
nr KRS 0000015352
skrytka pocztowa 79
43-100 Tychy

 Otrzymaliśmy nagrodę:
Serce dla Zwierząt


Zobacz materiał w UWAGA! TVN: klik


 Gabinet Bioenergoterapii Szansa

 

Komitet Pomocy dla Zwierząt posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Jeśli chcesz pomóc nam ratować konie, możesz przekazać 1% swojego podatku.

(ŚCIĄGNIJ NASZ STATUT)SZCZEGÓŁY


POBIERZ ULOTKĘKAMPANIE

200620072008Twoje IP:


SPRAWOZDANIA FINANSOWE


źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Rok obrotowy Sprawozdania Data zamieszczenia
2012
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
2011
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
 rok obrotowy sprawozdania
   
 
  01-01-2010 - 31-12-2010
Sprawozdanie finansowe :
Bilans za 2010r..xls 12 kb 24-03-2011
Informacja dodatkowa.xls 42 kb 24-03-2011
Rachunek wyników za 2010.xls 13 kb 24-03-2011
Wprowadzenie do sprawozdania.doc 18 kb 24-03-2011

 
  01-01-2009 - 31-12-2009
Sprawozdanie finansowe :
Bilans za 2009r..xls 12 kb 24-05-2010
Informacja dodatkowa.xls 42 kb 24-05-2010
Rachunek wyników za 2009.xls 13 kb 24-05-2010
Wprowadzenie do sprawozdania.doc 18 kb 24-05-2010

 
  01-01-2008 - 31-12-2008
Sprawozdanie finansowe :
Bilans za rok 2008.xls 12 kb 01-07-2009
Informacja dodatkowa.xls 42 kb 01-07-2009
Rachunek wyników za 2008.xls 13 kb 01-07-2009
Wprowadzenie do sprawozdania.doc 18 kb 01-07-2009

 
  01-01-2007 - 31-12-2007
Sprawozdanie finansowe :
Bilans.xls 20 kb 01-04-2008
Informacja_dodatkowa.xls 51 kb 01-04-2008
Rachunek_wynikow.xls 20 kb 01-04-2008
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans.doc 31 kb 01-04-2008

 
  01-01-2006 - 31-12-2006
Sprawozdanie finansowe :
Bilans.xls 20 kb 24-04-2007
Informacja_dodatkowa.xls 51 kb 24-04-2007
Rachunek_wynikow.xls 20 kb 24-04-2007
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans.doc 35 kb 24-04-2007
SPRAWOZDANIA KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego
"Propagowanie sterylizacji zwierząt jako jedyny humanitarny środek ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt"

na podstawie umowy z Burmistrzem Miasta Cieszyn zawartej w dniu 13 lutego 2013r. realizowanego w okresie 13.02.2013r. – 31.12.2013r. przy dofinansowaniu na podstawie dotacji z budżetu Miasta Cieszyn


sprawozdanie 1

sprawozdanie 2

sprawozdanie 3

sprawozdanie 4

sprawozdanie 5